KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022- 2023

Thứ tư - 22/06/2022 13:29
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022- 2023
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN LIÊN CHÂU

Số:61/KH-MNLC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Liên Châu, ngày 10 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh Năm học 2022 - 2023
Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020; Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017; Công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;
Căn cứ công văn số 481 của Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai ngày 9/5/2022 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thanh Oai,
Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ CB, GV, NV của trường và số lượng điều tra trẻ trong độ tuổi từ 0- dưới 6 tuổi trong toàn xã;
Căn cứ vào chỉ tiêu huy động số trẻ trong độ tuổi ra lớp của UBND Huyện Thanh Oai giao cho trường năm học 2022 - 2023;
Trường mầm non Liên Châu xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 trên địa bàn xã Liên Châu, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
          I. Mục đích - Yêu cầu..  
          1. Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu 5 tuổi.
          2. Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi từ 0 đến dưới 6 tuổi đặc biệt là trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ:“Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh”, việc phân tuyến tuyển sinh hợp lý giữa các khu lớp, đảm bảo đủ phòng học cho các cháu.
3. Tiếp tục thực hiện giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh; Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị và nâng cao chất lượng tuyển sinh trong nhà trường. đảm bảo 100% số học sinh học 2 buổi/ ngày.
4. Nhà trường chỉ đạo hội đồng tuyển sinh tuyệt đối không gây phiền hà trong thực hiện tuyển sinh và không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
5. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật, Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.
- Đảm bảo qui định về số trẻ/lớp và số cô/trẻ.    
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình GDMN.
B. NỘI DUNG.
          I. Điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ.
1. Cơ sở vật chất:
          - Tổng số phòng học: 17 (Phòng kiên cố: 17)
          - Có đầy đủ các phòng chức năng, hiệu bộ, nhà vệ sinh, nhà bếp, các loại đồ dùng trang thiết bị dạy và học hiện đại dùng cho giáo viên và các cháu theo mô hình trường chuẩn Quốc gia.
2. Đội ngũ:
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 54 đ/c
Trong đó:
        - CBQL: 3 đ/c (Trình độ đại học: 3 đ/c ; Trình độ LLCT: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%);
       - Giáo viên: 38 đ/c
       + Giáo viên nhà trẻ: 9 đ/c (Biên chế: 9)
       + Giáo viên mẫu giáo: 29 đ/c (Biên chế: 29)
       + Trình độ ĐH, CĐ: 34 đ/c đạt tỷ lệ 89.4 %;
       + Trình độ trung cấp: 4 đ/c đạt tỷ lệ 10.6 % (Có 03 đ/c đang theo học ĐH)
       - Nhân viên nuôi dưỡng: 8 đ/c (CĐ: 8 đ/c; Trung cấp: 0);
       - Nhân viên kế toán: 0;
       - Nhân viên Y tế: 01 đ/c;
       - Nhân viên phục vụ: 01 đ/c;
       - Nhân viên bảo vệ: 03 đ/c (01 NVHĐ 68; 02 hợp đồng trường).
      3. Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường:


Độ tuổi

Số trẻ
điều tra

Số trẻ hiện đang học MN
Số trẻ thuộc diện tuyển sinh Dự kiến biên chế
năm học 2022 - 2023
Dự kiến Số trẻ sau TS Tổng số lớp Tổng số giáo viên Bình quân m2/trẻ
5 tuổi 125 88 37 125 5 11 2.4m2/trẻ
4 tuổi 130 63 39 102 4 9 1.8m2/trẻ
3 tuổi 121 54 32 86 4 9 1.8m2/trẻ
Nhà trẻ 155 13 62 75 4 9 1.8m2/trẻ
Tổng 531 218 170 388 17 38 2.m2/trẻ
* Lưu ý: Khu Châu Mai I: 9 lớp (MG 4T: 3 lớp; MG 3T: 3 lớp; NT: 3 lớp)
              Khu Châu Mai II: 3 lớp (MG 5T: 3 lớp)
              Khu Từ Châu: 5 lớp ( MG 5T: 2 lớp; MG 4T: 1 lớp; MG 3T: 1 lớp; Nhà trẻ: 1 lớp)
         II. Tuyển sinh trẻ vào các nhóm lớp năm học 2022 - 2023:
         1. Phương thức và đối tượng:
 - Điều tra trẻ ở từng độ tuổi của các thôn để giao chỉ tiêu về số lượng đối với từng nhóm lớp.
- Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ với từng độ tuổi, từng nhóm lớp và tiếp nhận hồ sơ của trẻ trong từng độ tuổi trên địa bàn theo quy định.
- Nhà trường phối hợp với UBND xã, công an xã, các ban ngành đoàn thể trong xã trong công tác tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, để các bậc cha mẹ hiểu rõ, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Trường hợp nếu số trẻ đến đăng ký tuyển sinh tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường sẽ ưu tiên cho trẻ trong độ tuổi 5 tuổi, trẻ có hộ khẩu tại các thôn thuộc xã Liên Châu.
- Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ, tránh tình trạng lộn xộn trong công tác tuyển sinh, nhà trường yêu cầu CB,GV,NV trong toàn trường có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi tới phụ huynh trên mọi phương diện, đặc biệt là hệ thống thông tin đại chúng và công khai thời gian tuyển sinh.
- Về số lượng trẻ/ nhóm lớp nhà trường thực hiện tốt theo quy định điều 13, điều lệ trường mầm non. Đảm bảo đủ tỷ lệ học sinh / nhóm lớp, tỷ lệ giáo viên/ trẻ/ nhóm lớp và sử dụng tối thiểu đạt 1,5 m2 cho một trẻ.
Nhà trường chỉ đạo giáo viên tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.
2. Độ tuổi dự tuyển: Trẻ sinh năm 2017; 2018; 2019; 2020, trẻ sinh đầu năm 2021 có hộ khẩu, hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn các thôn thuộc xã Liên Châu.
       3. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ tuyển sinh của trẻ gồm:
          + Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
          + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
          + Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu)  hoặc xác nhận thông tin về cư trú, hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú tại địa bàn của công an cấp xã ( đối với các đối tượng có hộ khẩu thường trú ngoài huyện nhưng tạm trú cả gia đình trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh)..
         4. Thời gian và địa điểm tuyển sinh:
        * Đợt 1: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
 - Thời gian tuyển sinh từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022.
        * Đợt 2: Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.
          - Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022 nhận hồ sơ đăng ký học của trẻ.
            - Sau ngày 18/7/2022 nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, lập tờ trình báo cáo về Phòng giáo dục xin phép được tuyển sinh bổ xung. Khi được phòng giáo dục đào tạo cho phép, trường sẽ tiếp nhận học sinh đủ chỉ tiêu được giao trong đó ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi và trẻ các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật( từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022).
Lịch tuyển sinh cụ thể như sau:
- Tuyển sinh trực tuyến.
Trực hướng dẫn hỗ trợ phụ huynh học sinh tuyển sinh trực tuyến:
Thời gian Người hướng dẫn Địa điểm
Ngày 4/7/2022
 
Nguyễn Thị Mai Lương
Dư Thị Lương
Phòng BGH
Khu Từ Châu
Nguyễn Thị Dung
Đỗ Thị Ánh Tuyết
Văn phòng khu
Châu Mai
Ngày 5/7/2022
 
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Sinh
Phòng BGH
Khu Từ Châu
Lê Thị Diệu Linh
  Đỗ T Ánh Tuyết
Văn phòng khu
Châu Mai

Ngày 6/7/2022
 
Nguyễn Thị Mai Lương
  Dư Thị Lương
Phòng BGH
Khu Từ Châu
Trịnh Thị Dung
Đào Thị Hà
Văn phòng khu
Châu Mai
- Tuyển sinh trực tiếp:
Thời gian tuyển sinh Người nhận hồ sơ Địa điểm nhận hồ sơ
Ngày 13/7/2022
 
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Sinh
Phòng BGH
Khu Từ Châu
Tô Thị Xiêm
Đào Thị Phương
Văn phòng khu
Châu Mai
Ngày 14/7/2022
 
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Sinh
Phòng BGH
Khu Từ Châu
Lê Thị Diệu Linh
  Đỗ T Ánh Tuyết
Văn phòng khu
Châu Mai

Ngày 15/7/2022
 
Nguyễn Thị Mai Lương
  Dư Thị Lương
Phòng BGH
Khu Từ Châu
Trịnh Thị Dung
Đào Thị Hà
Văn phòng khu
Châu Mai
Ngày 18/7/2022
 
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Sinh
Phòng BGH
Khu Từ Châu
Tô Thị Xiêm
Đào Thị Phương
Văn phòng khu
Châu Mai
- Dự kiến số lượng tuyển sinh: Số liệu trẻ tính đến năm 2020.
          - Tổng số trẻ điều tra trong độ tuổi tuyển sinh: 531 cháu.
                   Trong đó: + Trẻ Nhà trẻ:    155 cháu;
                                   + Trẻ mẫu giáo:  376 cháu;
                                   + Trẻ 5 tuổi:       125 cháu
          - Tổng số trẻ đã đi học năm học 2021 - 2022: 218 cháu.
                   Trong đó:  + Trẻ Nhà trẻ:  13 cháu (Sinh năm 2020);
                                    + Trẻ 3 tuổi:   54 cháu (Sinh năm 2019);
                                    + Trẻ 4 tuổi:   63 cháu (Sinh năm 2018);
                                    + Trẻ 5 tuổi:  88 cháu (Sinh năm 2017).
- Chỉ tiêu tuyển sinh mới năm học 2022 - 2023: Tổng 170 cháu.
                    Trong đó: + Trẻ Nhà trẻ: 62 cháu (Sinh năm 2020);
                                    + Trẻ 3 tuổi:   32 cháu (Sinh năm 2019);
                                    + Trẻ 4 tuổi:   39 cháu (Sinh năm 2018);
                                    + Trẻ 5 tuổi:   37 cháu (Sinh năm 2017).
          - Dự kiến tổng số trẻ sau tuyển sinh: 388 cháu - 17 lớp.
Trong đó: + Trẻ 5 tuổi: 125 cháu chia thành 5 lớp - Bình quân: 25 trẻ/lớp
               + Trẻ 4 tuổi: 102 cháu chia thành 4 lớp - Bình quân: 25.5 trẻ/lớp
                         - Trẻ 3 tuổi: 86 cháu chia thành 4 lớp: Bình quân: 21.5 trẻ/lớp
                         - Trẻ nhà trẻ: 75 cháu chia thành 4 lớp: Bình quân: 18.7 trẻ/lớp.
5. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng chống dịch Covid- 19.
          Căn cứ diễn biến dịch Covid-19 diễn biến, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học: 2022- 2023 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid- 19, hội đồng tuyển sinh nhà trường cần phải triển khai nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ban chỉ đạo các cấp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
III. Hồ sơ về công tác tuyển sinh:
Nhà trường lập 2 bộ hồ sơ gồm: (1 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về Phòng GD&ĐT theo cấp học).
  - Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.                                                  
  - Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học.
  - Kế hoạch tuyển sinh của trường (theo mẫu của Sở GD&ĐT)
  - Báo các nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh (theo mẫu của Sở GD&ĐT)
  - Biên bản xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).
  - Danh sách học sinh dự tuyển và được tuyển được xuất từ phần mềm tuyển sinh trực tuyến.
  - Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh (mẫu của Sở GD& ĐT).
  - Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có).
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
I. Phân công trách nhiệm:
1. BGH chủ động tham mưu với UBND, Công an xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của trường để báo cáo PGD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Phòng GDĐT tổ chức.
2. Thông báo công khai việc phân tuyến tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh và giao chỉ tiêu số lượng cho từng nhóm lớp trước khi bắt đầu tuyển sinh ít nhất 10 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị nộp hồ sơ nhập học cho học sinh tại trường. Thực hiện nghiêm túc quy định tại TT 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về thực hiện công khai đối với các cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thồng GD quốc dân (Công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).
3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể CB,GV,NV và phụ huynh học sinh về công tác tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non năm học 2022 - 2023.
4. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất, tu sửa, bổ sung đồ dùng trang thiết bị cho các lớp, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh chuẩn bị công tác tuyển sinh trực tuyến của trường.
5. Dự kiến danh sách Hội đồng tuyển sinh gửi về PGD để ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
6.Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn CMHS truy cập để đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Bố trí bộ phận thường trực để hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của CMHS nếu cần.
7. Tổ chức tuyển sinh:
 Đối với GV - NV và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh: Tham gia công tác điều tra phổ cập trẻ trên địa bàn được phân công, thực hiện tốt công tác tuyển sinh.
Căn cứ vào kết quả số liệu điều tra trẻ trong độ tuổi trên địa bàn, căn cứ vào thực tế điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ CB,GV,NV của trường, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức họp Hội đồng giáo viên nhằm thông qua Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của nhà trường, giúp CB,GV,NV nắm được và thực hiện cho tốt kế hoạch của nhà trường đã xây dựng.
- Kiểm tra công tác tuyển sinh.
- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.
- Tham mưu với UBND xã, Ban dân số xã để tổ chức điều tra số lượng trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các lớp, phân tuyến tuyển sinh theo từng khu hợp lý để huy động trẻ đến trường với tỷ lệ cao nhất.
- Tổ chức hướng dẫn về công tác tuyển sinh cho GV,NV trong toàn trường.
- Nghiên cứu để phân công giáo viên phụ trách các nhóm lớp sao cho phù hợp với tình hình thực tế, năng lực, hoàn cảnh của từng người.
- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tuyển sinh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về công tác tuyển sinh.
7.1. Khi tiếp nhận tuyển sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân trẻ như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…. Trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính sổ hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh”. Đặc biệt là hồ sơ của trẻ 5 tuổi, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDMN cho trẻ sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
7.2. Trong suốt thời gian tuyển sinh tuyệt đối giáo viên không được thu tiền hoặc vận động cha mẹ đóng góp bất kỳ một khoản tiền nào.
7.3. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến.
7.4. Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị có liên quan để thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GDĐT, UBND huyện, PGD&ĐT Thanh Oai (Trong trường hợp tại thời điểm tuyển sinh năm học 2022 - 2023 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19).
8. Phân công CB,GV,NV trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho CMHS.
9. Kết thúc tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm lập danh sách trẻ đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến để báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và PGD&ĐT.
10. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2022 - 2023 và thuận tiện cho theo dõi phổ cập, nhà trường yêu cầu giáo viên đã được phân công trong công tác điều tra phổ cập và tuyển sinh trẻ hoàn tất các loại hồ sơ (kèm theo tất cả những giấy tờ liên quan) cho học sinh để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trẻ năm học 2022 - 2023.
- Lập danh sách trẻ 6 tuổi toàn trường để thực hiện công tác bàn giao học sinh cho trường Tiểu học trước ngày 30/6/2022 tại văn phòng nhà trường, lập Biên bản bàn giao cho trường Tiểu học và nộp biên bản bàn gia về PGD&ĐT.
II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
- Trước ngày 15/4 Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến(mã học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh,
hộ khẩu thường trú, nơi cư trú thực tiễn...).
 -Ngày 24/4/2022 Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh.
- Ngày 28/4/2022   + Nộp danh sách hội đồng tuyển sinh (qua mạng)
          + Nộp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh (qua mạng)
- Ngày 10/5/2022 nộp kế hoạch tuyển sinh năm học: 2022- 2023 về phòng GD&ĐT;

- Ngày 27/5/2022 Hoàn thành cấp mã học sinh7 (kèm mật khẩu)cho cha mẹ học sinh.
- Ngày 10/6/2022 nhận QĐ thành lập Hội đồng tuyển sinh tại PGD&ĐT.
- Ngày 04/7/2022 đến 06/7/2022 tuyển sinh trực tuyến.
- Ngày 13/7/2022 đến 18/7/2022 tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.
- Ngày 19/7/2022: Làm tờ trình đề nghị PGD duyệt và xin chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh).
- Ngày 20/7/2022 Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (qua mạng về PGD&ĐT).
- Ngày 21/7/2022 đến 22/7/2022 xét tuyển bổ sung (nếu thiếu).
- Ngày 23/7/2022 hoàn thành giữ liệu tuyển sinh trên phần mềm.
- Ngày 26/7/2022 nộp báo cáo kết quả chính thức công tác tuyển sinh về PGD&ĐT cấp học mầm non (kèm theo hồ sơ tuyển sinh).
- Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo ngay về Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trẻ của trường mầm non Liên Châu năm học 2022 - 2023. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh đã đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                      
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- CB,GV,NV MNLC (để t/h);
- Lưu VT./.
                  
HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký) Hoàng Thị Nhàn
 
Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PGD&ĐT THANH OAI
( Đã phê duyệt

Tác giả: Hoàng Thị Nhàn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây